א-לה כפר גיליון 203 פברואר 2012 | רוצים ביטחון? תשלמו

רוצים ביטחון? תשלמו

המועצה אישרה גביית היטל שמירה בסך 30 שקלים לחודש, שישמשו לשמירה בתשלום. יוזמי פרויקט השמירה ההתנדבותי: מאחלים הצלחה לראש המועצה

נירית אושר

 

תושבי כפר ורדים ישלמו החל מהשנה אגרת שמירה בגובה של 30 שקלים בחודש לכל משפחה.

לאור הגידול במספר הפריצות ביישוב, התכנסה ועדת הבטחון בראשות ראש המועצה סיון יחיאלי, ובה הומלץ על שימוש בחוק עזר רשותי שאושר לשימוש על ידי הכנסת לגבות היטל שמירה בסך של כ-30 שקלים לבית אב. הגבייה תיעשה אחת לחודשיים במועדי גביית הארנונה. ההחלטה אושרה בישיבת המועצה האחרונה.

עוד החליטה ועדת הבטחון על הקמת ועדת היגוי שבראשה יעמוד גדי קלעי וכל חבריה הם בעלי רקע בטחוני. הוועדה, יחד עם קב"טית היישוב תושיה סחריאנו, יכינו תוכנית מפורטת לשיפור מערך הביטחון בכפר ורדים.

לבקשת יחיאלי הוועדה התחילה לעבוד במקביל לקבלת האישורים הנדרשים עד לגביית היטל השמירה בפועל. חבר המועצה מאיר גרינפלד: "חשוב שאם נשתמש בשומרים בשכר, שיהיו תושבי כפר ורדים". יחיאלי: "בהחלט תינתן עדיפות לבני כפר ורדים. הרבה תושבים עוסקים בהתנדבות בשמירה על הביטחון ביישוב וזה מאוד מוערך, אך זה מספק מענה למספר שעות מצומצם בשבוע בלבד. אנחנו רוצים לשלב את המתנדבים בתוך תוכנית השמירה היישובית".

יוזמי הפרויקט ההתנדבותי לשמירה על היישוב, מבי"ט בכפר, אינם נכללים בוועדת ההיגוי שהוקמה. בתשובה לשאלה על הסיכוי להשתלבותם במערך האבטחה החדש, אמר השבוע אחד היוזמים: "אנו מאחלים בהצלחה לראש המועצה ורואים את טובת הכפר וביטחונו כפרויקט החשוב ביותר". על השאלה אם היטל השמירה נחוץ לדעתו, השיב האיש ב"אין תגובה".

יחיאלי מסביר כי היוזמה איננה רק של המועצה: "לאור מצב הפריצות ביישוב, פנו אליי תושבים רבים בבקשה לחזור ולגבות את היטל השמירה, במטרה לסכל פריצות, לתפוס חוליות ולשפר את ביטחון התושבים".

אם נבדוק תוצאות בעוד שנה מה השגנו בכספי האגרה החדשה, מה ייחשב בעיניך כהצלחה?

"כמובן שאשמח אם תהיה הפחתה בכמות הפריצות. אך מבחינתי יעד חשוב הוא גם תפיסת החוליות המבצעות פריצות. בתקופה שבה גבינו היטל בעבר וחברת השמירה של אבי לזרוב, 'מוקד 55', טיפלה בנושא הביטחון, נתפסו כחמש חוליות. מבחינה עובדתית, בתים שמשלמים למוקד אבטחה פרטי לא חוו פריצות. כלומר יש פתרון, הוא רק עולה כסף. בעבר עלה חשש של הציבור לניגוד אינטרסים, בגלל שאותה חברה שמאבטחת את הכפר מפעילה גם מוקד פרטי לאבטחת בתים".

ומי יאבטח הפעם את היישוב?

"עוד לא החלטנו אם נקים מוקד אבטחה של המועצה או נשתמש בשירותי חברה קבלנית. בכל מקרה, אנו חושבים על הסדר שתושב שמשלם באופן פרטי על אבטחה יקבל הנחה בגובה היטל השמירה מהמוקד הפרטי. בצורה זו, אותו תושב לא ישלם יותר מכפי שנהג לשלם עד מועד גביית ההיטל".