א-לה כפר גיליון 200 נובמבר 2011 | טורים

טורים

תעזי - תמרה מורגנשטרן
ישר מהראש - סיון יחיאלי
אייל כץ
שם עין - בן עמי מוסק
טוביה ארז
לידיה גרינפלד
קומיקס - ברברה אדלר