א-לה כפר גיליון 200 נובמבר 2011 | חדשות

חדשות

נחתם הסכם הפיתוח עם המינהל

סופית: המועצה המקומית היא הגוף האחראי על פיתוח כפר ורדים. בקרוב ייצא מכרז לפיתוח 35 מגרשים בשכונת לבונה

ענת יתח

 

מהומה על לא דבר

ידיעה על כוונת כפר ורדים לסגור את הכביש לינוח עוררה תסיסה בכפר השכן. הרוחות נרגעו לאחר שהובהר כי אין כוונה כזו