א-לה כפר גיליון 195 יולי 2011 | תעזי - תמרה מורגנשטרן

תעזי - תמרה מורגנשטרן