א-לה כפר גיליון יוני 181 | כתבה קיבוץ כברי

 

בא לקיבוץ?
אטרקציות תיירותיות בקיבוץ כברי