א-לה כפר גליון 176 | בדרך לשלב ג' / טוביה ארז

בדרך לשלב ג' / טוביה ארז

התכנית שתביא את השכנים הרצויים

כמה מילים על ההרחבה המתוכננת שתכפיל את כפר ורדים. והפעם: איך יכולה תוכנית הבינוי (הת.ב.ע.) להביא לכאן אוכלוסייה איכותית. מאמר ראשון בסדרה

ממערב לכפר ורדים ומדרום לכביש תרשיחא עין יעקוב מתוכנן שלב ג' של כפר ורדים.

למי שלא בקי בפרטים להלן חלק מנתוני המתחם החדש:

שטחים המיועדים למגורים: כ-633 דונם.

שטחים המיועדים למבני ציבור, מלונאות וכו': כ-64 דונם.

שטחים המיועדים לתעשייה: כ-240 דונם.

שטחים המיועדים לדרכים ושצ"פים (שטח ציבורי פתוח): כ-521 דונם.

השטח הכולל של המתחם: כ-1,700 דונם.

אזור המגורים מכיל 1,919 יחידות דיור בצירופים שונים, כאשר חלקן בתים פרטים וחלקן בתים משותפים.

משמעותה של התכנית החדשה היא הכפלה של מספר התושבים ביישוב. לפי נתוני המועצה יש כיום בכפר ורדים 6,000 תושבים המתגוררים בכ-1,500 יחידות דיור. ברור לגמרי כי האופי של היישוב כולו ייקבע בעתיד על ידי השכונה החדשה.

כמו בכל התלבטות חשובה, ניגשתי לשוקי (הכלב המשפחתי) כדי לשאול אותו מי לדעתו האנשים שכדאי שיבואו לגור בשכונה החדשה.

מצאתי אותו בחצר האחורית משחק בתופסת עם במבה, החתול המשפחתי החדש. זאת אומרת, שוקי מנסה לתפוס את במבה ולגרש אותו מהחצר לתמיד ובמבה, בחיוך חתולי ממזרי, מדלג מהשולחן לעץ הסמוך תוך שהוא מסמן לשוקי: אני כאן לתמיד, כדאי שתתרגל.

וכדי שגם אנחנו נוכל בעתיד להתרגל לשכנינו החדשים, התיישבתי על הכסא מתחת לעץ וקראתי להם להתקרב אליי. שוקי מיהר לתפוס מקום ורבץ ליד רגלי הימנית. במבה דילג מהעץ לשולחן ומהשולחן קפץ והתיישב לי על הברכיים. מגובה הברכיים הביט על שוקי במבט שמזכיר את סגן שר החוץ שלנו מתבונן בשגריר התורכי.

הנושא רציני, אמרתי להם. כיצד הופכים את תכנון שכונת שלב ג' לכזה שיכוון לאוכלוסייה איכותית שתבחר את המקום לביתה?

השניים נעצו עיניים אחד בשני ופרצו בצחוק רם. אתה תמיד מתחיל מהסוף, אמר שוקי. תגדיר קודם מה היא בשבילך אוכלוסיה איכותית.

בפח הזה לא נפלתי. בגלל זה קראתי לכם, אמרתי. כדי שאתם תגידו לי מי האנשים שבקרבם הייתם רוצים לגור.

קודם כל, אמר שוקי, אני רוצה אנשים אכפתיים, שבכל פעם שמוטי מהמועצה מגיע ללכוד כלבים ישר יזהירו אותי.

בסדר, אמרתי, ומיד רשמתי: תושבים בעלי מודעות קהילתית, הן לשגשוג הקהילה והן רגישות לחלשים שבתוכה.

ואני, אמר במבה, הייתי רוצה אנשים אשר לאחר הארוחה לא יזרקו את השאריות לפח, אלא ירכזו אותן בערימה בחצר בשביל החתולים.

או.קי, אמרתי, ורשמתי: תושבים בעלי מודעות אקולוגית הן בביתם והן לסביבתם.

שניהם נעצו מבט מהורהר בפס אור השמש שהבקיע בין ענפי העץ, כאשר במבה מנסה לעקוב אחרי תנועת קו האור עם רגלו הקדמית.

הבנתי ומיד הוספתי לרשימה: תושבים חושבים ויוצרים.

הצעה למתכננים

לפני כשנה, מיד לאחר הבחירות למועצה, פניתי למהנדס המועצה ציון וקיבלתי את הת.ב.ע (תכנית בינוי עיר) המתוכננת לשלב ג'.

הת.ב.ע. מורכבת משני סוגי מסמכים. האחד הוא תכנית צבעונית אשר מראה את השכונה החדשה, את הכבישים, המגרשים השונים והכל בצבעים שונים אשר מסמנים את השימושים השונים המותרים בכל מגרש.

המסמך השני הוא תקנון הנחיות בנייה ערוך בצורת חוברת אשר מנחה את המתכננים בקשר לכללי הבנייה השונים: מה מותר, מה אסור, מהן ההגבלות וכן הלאה.

לת.ב.ע. יש התייחסות לשני חלקים: האחר הוא התחום הציבורי, כבישים, שצ"פים מבני ציבור וכדומה. השני מתייחס לבנייה הפרטית למגורים.

הת.ב.ע. יכולה להיות המכשיר אשר יכוון לקהל היעד אשר שוקי ובמבה (וגם אני) רוצים לראות בונים את ביתם בשכונה החדשה.

הצעה לחלק מההנחיות שצריך לתת למתכנני הת.ב.ע. מפורטות כאן:

במישור הציבורי:

1. תכנון שבילים להולכי רגל, אופניים וקלנועים שיחברו את חלקי הישוב השונים. השבילים יהיו ברוחב סביר ובשיפוע מתון שיאפשר הליכה ותנועה נוחים ויהיו בנפרד מהכבישים המיועדים למכוניות. תכנון כזה יאפשר קשר נוח יותר גם לאוכלוסיות ללא מכוניות, כגון ילדים וקשישים (לעומת הניתוק הקיים היום עקב התכנון הלקוי של "כביש מפריד שכונות", בו אנו עוברים בדרכנו למרכז).

2. מרכזים מתוכננים למיחזור הפסולת לסוגיה בפיזור נוח בשכונה.

3. מערכת ביוב כפולה לדלוחין ושופכין, כולל הקצאת שטח לטיפול במי השופכין לצורך השקיה של שטחי גינון ציבוריים.

4. הפניית מי גשם לאזורי חלחול.

5. אפשרות לעסקים קטנים רצויה וחשובה. יש צורך לבנות בקצה כל רחוב מגרש חנייה ציבורי למכוניות של מבקרים. "חנייה לדיירי הרחוב בלבד" – רק ברחוב עצמו.

6. לבחון התקנת מרכזיות גז שיזינו אזור שלם או רחוב, בגז לחימום ובישול.

7. תכנון שצפ"ים כגינות ציבוריות אשר ישמשו התכנסות לנוער ומנוחה לתושבים.

8. תקנון גינון לצמחיה הצורכת מעט מים, ועצים נותני צל במדרכות ובשבילים.

9. איסור על הקמת אנטנות סלולאריות.

בבתים הפרטים ובמבני הציבור:

1. אימוץ תקנון לבנייה ירוקה כתקן מחייב לבניית הבתים ומבני הציבור.

2. הפרדה בבתים בין מערכות דלוחין ושופכין.

3. תקנון משופר לנוחות תרמית של הבתים כולל הגדרות בידוד תרמי, פתחים לשחרור אוויר חם (אוורור טבעי), הצללות על חלונות דרומיים, תאורה טבעית ועוד.

4. הגדלת המרחק בין קו בניין לקו מגרש בחלק הבית הפונה לכביש, וזאת על חשבון המרחק בין קו בניין לקו מגרש בחלק המנוגד (האחורי). הדבר יבטיח קשר טוב יותר בין הבית לרחוב ויחזק את החיבור בין האנשים בשכונה.

5. אישור לעסקים קטנים בבתים. אפשרות לבצע אגף נפרד בבית עם כניסה נפרדת למטרות סטודיו, משרד, בית מלאכה או סדנה, תמשוך אנשים יוצרים. ניתן יהיה לאשר כל עסק קטן שיעמוד בקריטריונים חמורים של רעש וזיהום.

6. גגות סולריים. חלק משטחי הגג יוקצו להתקנת קולטים פוטואלקטריים. כמו כן תבוצע תשתית מתאימה להתקנת המערכת.

7. הקצאת מקום למאגר למי גשם.

8. ניצול מי עיבוי מזגנים כולל מיכל אגירה מתאים.

9. מתקני אשפה ביתיים שיאפשרו הפרדה במקור.

10. חיוב התקנת מיכל קומפוסט בגינה.

לאחר הכנת הת.ב.ע. היא מוגשת לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לאישור.

במאמר הבא אפרט מה כלול בת.ב.ע. המוצעת, מה הם השינויים וההתאמות הנדרשות, מה תפקיד הציבור בתכנון הת.ב.ע. ומי המתנגד הגדול ליישום השינויים.

תגובות והצעות אפשר להעביר אלי באמצעות דואר אלקטרוני למערכת העיתון:  [email protected].

 

* הכותב הוא מהנדס בניין וחבר בתנועת "כפר ורדים ירוק"

 

בתמונה: תוכנית שלב ג'. שייתנו אפשרות לעסקים קטנים עם כניסה נפרדת בבתי המגורים

חזרה לחדשות