א-לה כפר גליון 176 | תקציב 2010

יש תקציב, ואולי גם אופוזיציה

תקציב המועצה לשנת 2010 אושר לאחר דרמה גדולה, שכללה טונים גבוהים, שתי הצבעות, חבר מועצה שנאלץ לנטוש באופן מפתיע, הזעקת חבר מועצה נוסף חזרה מביתו, ושינוי דרך הצבעתו של חבר מועצה שלישי. השורה התחתונה: אושר תקציב בסך 32 מיליון שקלים, ועודד נוריאל הוצא מהנהלת המועצה

אייל כץ

ראש מועצת כפר ורדים, סיון יחיאלי, נזקק למאמצים רבים כדי לאשר את תקציב המועצה לשנת 2010. עד לאישור המיוחל ניהלו חברי המועצה ישיבה סוערת, כאשר בפעם הראשונה שהתקציב עלה להצבעה הייתה התוצאה 4-4, כלומר התקציב לא עבר. במצב כזה הייתה המועצה מתקשה מאוד להתנהל כספית. הדיון חודש לאחר הפסקה, במהלכה הסכים יעקב זיו מאופק לשנות הצבעתו ולתמוך בתקציב. בהצבעה הנוספת אושר התקציב ברוב של חמישה קולות נגד שלושה.

זמר המחלוקת

אחת המחלוקות הייתה תקציב חבורת הזמר. עד כה נתמכה החבורה בסכום שנתי של 27,000 שקלים בשנה. בתקציב החדש קוצץ תקציבה לאפס, אולם במהלך של הרגע האחרון הוחלט "לתת להם משהו", ולתמוך בחבורה בסכום של 12 אלף שקלים. בנוסף, הייתה הצעה של עודד נוריאל לקצץ בשכרם של בכירי המועצה, הצעה שלא התקבלה ולא באה לביטוי בתקציב.

הדיון היה סוער במיוחד, כשראש המועצה הרים את קולו מספר פעמים. מאוחר יותר הסביר: "כעסתי כי יש חברי מועצה שעם כל הכבוד, פשוט לא הבינו את תפקידם. אנחנו מדברים על תקציב של 32 מיליון, והם מתעקשים על סכומים שהם פחות מאלפית התקציב".

קצת לפני שהגיע מועד ההצבעה, קיבל לפתע ויקטור חזיזה מסיעת תומר טלפון, בו התבשר על שריפה שפרצה (חזיזה משמש כמפקד תחנות הכיבוי של מעלות ונהריה). הוא התנצל ועזב, כשהוא מותיר את התקציב להכרעה של שמונה חברי מועצה. היו חברי מועצה שתהו איך פורצת שריפה במזג אוויר גשום שכזה, אבל אחרים ציינו שדווקא בחורף יש הרבה מקרים כתוצאה מתנורי חימום וכדומה.

התיקו והערעור

ההצבעה הראשונה הסתיימה בתיקו. בעד התקציב הצביעו סיון יחיאלי, חברו לסיעה אורי אמיתי, דבירה גזית ומאיר גרינפלד מסיעת אופק. נגד הצביעו עודד נוריאל ואוסנת עקירב מסיעת קשת, יוסי מילוא מתומר ויעקב זיו מאופק, שזעם במיוחד על הכספים שניתנו לחבורת הזמר לאחר שהוחלט אחרת.

תוצאת תיקו פירושה שהתקציב לא עבר. על פי החוק, במצב כזה עובדת המועצה בהתנהלות חודשית, לפי אחד חלקי 12 מתקציב השנה שעברה. מותר להצביע שוב על התקציב רק בחלוף שלושה חודשים. באולם פרצה מהומה, ורוב החברים יצאו מאולם הישיבות ללובי המועצה. בהפסקה התבררו שני דברים: האחד, קיים סעיף על פוי מותר לחבר מועצה לערער על תוצאות הצבעה ולדרוש הצבעה חוזרת. השני: יעקוב זיו השתכנע לשנות את הצבעתו (זיו: שיניתי את דעתי רק לאחר שסיון התחייב כי הכסף לחבורת הזמר יינתן מתוך רזרבת ראש המועצה, ונענה לבקשות נוספות שלי").

איפה יוסל'ה?

חברי המועצה נכנסו בחזרה לאולם כדי להצביע שוב, כפי שדרש אורי אמיתי. ואז התברר שיוסי מילוא איננו. מתברר כי מילוא היה משוכנע שהישיבה למעשה הסתיימה, ופרש לביתו. טלפון בהול החזיר אותו לישיבה, והתקיימה הצבעה חוזרת. הפעם עבר התקציב ברוב של חמישה נגד שלושה.

נוריאל בחוץ

בישיבה שהתקיימה שבועיים לאחר מכן, העלה סיון על סדר היום הצעה לשינוי הרכב ועדת ההנהלה, הנחשבת לוועדה החשובה ביותר של המועצה. בהצעה החדשה הוצא מהרשימה עודד נוריאל וצורפה דבירה גזית. סיון הסביר כי התקציב משקף למעשה את מדיניות המועצה, ולכן מי שמתנגד לו מתנגד למעשה למדיניות ולא יכול להשתתף בועדת ההנהלה.

אסנת עקירב שבה וטענה כי ההתנגדות שלה ושל נוריאל הייתה עניינית לגמרי, ונוראיל הבהיר: פעלתי כפי שאני מאמין שצריך לפעול ומצפוני נקי.

כרגע יש שתי סיעות שאינן מיוצגות בוועדת ההנהלה, קשת ותומר. יחד הן כוללות ארבעה חברים מתוך תשעה, אך לפחות פורמלית הן אינן מגדירות עצמן אופוזיציה. חזיזה אף הוזמן להצטרף להנהלה, אך התחמק באלגנטיות. לאחרונה אמר בראיון לא-לה כפר כי לא יוכל לשבת בהנהלה יחד עם אנשי סיעת אופק.