א-לה כפר 164 | תקציב ועוד

התקציב המסתמן ל-2009: כ-29 מיליון שקלים

חזרה לחדשות 

 

בדיון מקדים על תקציב המועצה לשנה הבאה, הוצע להחליט על מדיניות לפני הכנת התקציב. ראש המועצה: "לא ניתן להתעלם מהמציאות הקיימת". ועוד מהישיבה: ועדת שיינין, בית ספר תפן, פיתוח הכפר וגן סגור 

 

הדס כרמונה 

 

תקציב המועצה ל-2009 עומד להיות 28,750,000 כולל גירעון מובנה של 1.25 מיליון שקלים. כך דיווח הגזבר אילן עמרם בדיון מקדים על תקציב המועצה ל-2009. אילן נתן סקירה מקיפה לחברי המועצה, מגובה במצגת נתונים מוקרנת על קיר. אילן דיווח כי שנת 2008 הסתיימה באיזון תקציבי. לעומת זאת, צפה שהמועצה לא תקבל מענק איזון השנה, וכי משרד החינוך הפסיק מימון לגנים עד גיל שלוש והקטין השתתפות בהסעות תלמידים. גידול בהכנסות והוצאות צפוי מכיוון כיתת חינוך מיוחד חדשה ב"קשת" והעברת בית ספר תפן לבעלות המועצה שנה הבאה. 

ראש המועצה, סיון יחיאלי: "הוצג תקציב כפי שהוכן במועצה הקודמת למעט שני שינויי תקנים שביקשתי מאילן להכניס. האחד הוא חצי משרת בכיר לצורך שינוי אירגוני במועצה ותוספת של משרת רכז תרבות בהיקף של 70 אלף שקלים". 

הדיון שופע המספרים, הנתונים והטבלאות קיבל תפנית מעוררת כאשר חברי המועצה החלו להתייחס לנקודות מסוימות בתקציב, כל אחד לפי רגישויותיו. חברי מועצה, כמו אסנת עקירב, יעקב זיו, עודד נוריאל וחנן חן ביקשו לבדוק מה המהות העומדת מאחורי חלוקת התקציב ותהו מדוע מוצע תקציב לדיון עוד לפני שנקבעה מדיניות לגביו. ראש המועצה סיון יחיאלי הגיב לטענות חברי המועצה: "לא ניתן להתעלם מהמציאות הקיימת. הלוח לא חלק ולא ניתן לזרוק את הפעילויות לפח". בשיחה עם א-לה כפר אמר סיון כי לא זה המקום לנהל ישיבה בנושא מדיניות. סיון: "יהיו דיונים בנושאי מדיניות ואם ייגזרו מהם החלטות הן ישפיעו על תקציב המועצה. כרגע העסק עובד וחברי המועצה מוזמנים להגיע לישיבות של ועדת התקציב ולהשפיע". 

 

בונים בניינים 

בכפר ורדים מתוכננת בנייה של קריית חינוך שתכיל את חטיבת הביניים, בית ספר תפן, אולם ספורט ומאר"ג - מרכז אומנויות רב נכותי גליל. בנוסף, עומדת על הפרק הקמה של מבנים נוספים. 

התקדמות בתהליך העברת בית ספר תפן לכפר ורדים. הפרוגרמה של בית ספר תפן אושרה והאדריכל המתכנן מנהל סדרת פגישות לקידום הקמתו. בישיבת המועצה המליץ ראש המועצה סיון יחיאלי למקם את בית הספר באזור חטיבת הביניים אמירים כך שמבנה אולם הספורט, שעתיד להיבנות שם, יעמוד ביניהם והאזור כולו יהיה קריית חינוך בעלת מענה תחבורתי הולם. סיון: "המיקום הקודם שהוצע לבניית בית ספר תפן, היה על קרקע שבין רחובות הדס וכרמל, ולא מתאים לבית ספר, הן מבחינת פני השטח והן מבחינת הסעות. במיקום הנוכחי, האדריכל של בית הספר יצטרך לקחת בחשבון את מבנה אולם הספורט שמתוכנן לקום לידו לתכנון מרחב המתאים לקריית החינוך".  

עוד בעניין אולם הספורט: תכנית הבניה עומדת כרגע על 15 מיליון שקלים כאשר לרשות המועצה עומדים כרגע שמונה מיליון שקלים לצורך העניין. כיון שיש יתרון בבניית אולם הספורט ביחד עם בית ספר תפן, קיים סיכוי כי בנייתו תתחיל עוד לפני שיימצאו כל מקורות המימון הדרושים לכך.  

בנייה נוספת שתחל באותו אזור היא בניית המאר"ג, שייבנה בפינת רחוב מירון ותבור. המבנה ייבנה על ידי עמותת כוכב וישרת את צרכי העמותה והכפר. במבנה מתוכנן אולם של 200 מ"ר שיעמוד לרשות המועצה ופעילויותיה והכפר יוכל ליהנות ממבנה ציבור נוסף.  

ייתכן שהכפר יזכה הכפר בעוד מבני ציבור שיעמדו לרשותו מכיוון נוסף. המניין המשפחתי המתפלל בגנים סובל מתנאים לא מתאימים. המועצה בוחנת אפשרויות שונות למציאת מקום חילופי. אפשרות אחת היא המעון ברחוב מורן, כשאחד המכשולים העיקריים הוא הנושא התעבורתי. אפשרות אחרת היא הקצאת קרקע המיועדת לשטחי ציבור ליד חטיבת הביניים, כך שהמבנה שיוקם שם ישמש, שלא בעת תפילה, לצרכי הקהילה. 

בישיבת המועצה העלה סיון את עניין מיקום מבנה המועצה וביקש להתייחס כרגע רק לסוגייה הכלכלית. סיון הציג שלוש אפשרויות שצריך לבחון: הקמת מבנה ייעודי למועצה, העברת משרדי המועצה לבית תומר והצופים (שיעברו למבנה אחר מותאם לצרכיהם), ורכישת המשרדים הנוכחיים מבעלי המרכז המסחרי, רמו בן שושן. סיון קיבל הסכמה מחברי המועצה לבחון את שלוש האפשרויות. 

גם התכנית של הדיור המוגן מוכנות להגשה והתגבש פורום של התושבים בראשות סיון שעוסק בנושא.  

 

גימל הירוקה 

כפי שדיווחנו בגליון הקודם, סיון יחיאלי עצר את ההפקדה של התכנית של שלב ג' בוועדה לתכנון ובנייה וביקש להכניס בתקנון התב"ע (תכנית בניין עיר) תקן ישראלי לבנייה ירוקה. הכוונה היא להכניס שינויים בתכנית הקיימת ולא להכין תכנית חדשה. יחיאלי הסביר כי הכנת תכנית חדשה תחייב תכנון של שש יחידות דיור לדונם כנדרש על פי תמ"א (תכנית מתאר ארצית) 35, במקום 2.8 יחידות בממוצע, כפי שקיים בתכנון כיום. 

 

השינוי של שיינין 

יחיאלי דיבר על ועדת שיינין בזמן מערכת הבחירות, והנה הגיע הרגע לעמוד בפני הועדה ולממש הבטחות. סיון יצא לעמוד בפני הועדה בליווי אילן עמרם, טוביה מורג ומאיר גרינפלד והציג מצגת מסודרת עם נתונים ודרכים אפשריות לשינוי המצב, כך שכפר ורדים יעמוד בקריטריונים ויוכל לקבל מענקים כמו מענקי איזון ומענקי פיתוח. הטיעון העיקרי שהציג סיון בפני הוועדה: אין קשר בין מצב סוציואקונומי של תושבי הרשות לחוסנה הכלכלי. "לא ייתכן שמתייחסים אלינו ואל כפר שמריהו אותו הדבר, כאשר אנחנו נמצאים 9 ק"מ מהגבול וכפר שמריהו 9 ק"מ מעזריאלי", אומר סיוון ומקווה שבוועדה יקבלו את ההמלצות שהציג בפניה.  

 

ממ"י חזרי אלי 

המועצה מנהלת מפגשים עם מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) לקידום נושא פיתוח הכפר. סיון יחיאלי: "המינהל רוצה שהמועצה תיקח על עצמה את המשך הפיתוח, אך אנחנו עדיין ממתינים לראות איך הדברים יוכרעו. ייתכן גם שהמינהל יוריד את דמי ההיוון". סיון מעריך שניתן לשווק את המגרשים תוך שלוש שנים ומכירתם תאפשר למועצה לעמוד במחויבויות כלפי התושבים ואף להבטיח בניית מבני ציבור. לטענתו של מאיר גרינפלד, שיווק המגרשים תוך שלוש שנים זו תחזית אופטימית, בהתחשב במשבר הכלכלי, אולם סיון חושב שהיא ריאלית: "יש שינויים שצריך לעשות בשיווק המגרשים. צריך להציג את הכפר כיישוב אטרקטיבי בעל אוכלוסיה חזקה ומערכת חינוך טובה". 

 

פשרה בגבעה 

בהמשך לדיווחנו הקודם, הסכם פשרה על גבעת האורנים מתקדם ונחתם בראשי תיבות. עיריית מעלות קיבלה את כל הבקשות שהציגה המועצה והמועצה מצידה מושכת את העתירה מבג"צ. מדובר בהורדת מספר יחידות הדיור מ-730 ל-630, בנייה מכיוון צפון לדרום כך שהאזור הקרוב לכפר ורדים ייבנה בסוף ובניית אולם הספורט מצידו השני של הכביש (בצד של מעלות). התכנית תועבר לאישור בוועדה לתכנון ובנייה כפי שהיא, ורק אחר כך תשונה לפי הסכם הפשרה. בקרוב מתוכנן מפגש תושבים עם העמותה שהגישה את ההתנגדות. 

 

פתרון קליט 

עניין האנטנות הסלולריות בכפר ומתקני הגישה למיניהם ממשיך להיות מטופל והמועצה מנסה למצוא את הפתרון הטוב ביותר. על מנת למנוע מצב בו כל בית יהפוך למקום פוטנציאלי להשמת מתקן גישה, לסכסוכים בין שכנים ואולי גם לסיכון בריאותנו. מסתמן כי המועצה תאשר הקמת אנטנה מרכזית, כנראה בגבעת העפיפונים, בה יוכלו כל חברות הסלולר להשתמש. 

 

לשנות את הדרכים 

מטה הבטיחות בדרכים התכנס והחליט להגביר אכיפה ולהשתמש גם בשירותי המשטרה להגברתה. "לא יקרה כלום אם הורה יחנה 50 מטר מהגן וילך קצת ברגל", מנסה סיון לשנות סדרי כפר. "אנחנו רוצים להפסיק את המנהג של ההורים להיכנס ב'אין כניסה' ולהחנות בחניות של נכים". עוד דיווח סיון בישיבה כי נבנתה סובה (מעגל תנועה) ברחוב מירון כדי שהאוטובוס המסיע את התלמידים יוכל להסתובב שם. 

 

מי יסגור את הגן 

בכפר פועל גן ילדים דתי באופן לא חוקי. הוועדה לתכנון ובנייה, כמו גם משרד החינוך החליטו לא לתת אישור להפעלת הגן. בישיבת המועצה עדכן סיון: "ביקורת משרד הבריאות העלתה ממצאים חמורים כי לא ניתן לפתוח שם גן. אף רשות אחראית לא תרשה שגן כזה יפעל בשטחה ומשרד הבריאות הוא שמופקד על סגירתו". חבר המועצה ויקטור חזיזה טען כי סיון צריך לדאוג לילדים שלומדים בגן ולמצוא להם פתרון. סיון בתגובה: "הילדים יכולים לקבל מענה מיידי במערכת החינוך שלנו ומנהל מחלקת החינוך קיבל הוראה לתת מענה לכל ילד כזה". 

 

בתמונה: 

החברים, הגיזבר והמצגת. חברי המועצה מאזינים לסקירה של אילן עמרם 

.