א לה כפר 163 | מה נסגר אתכם

מה נסגר אתכם

חזרה לחדשות 

 

הגן של עמותת מעיין חי עומד בפני סגירה, והאתר השנוי במחלוקת בעל הדומיין kfarvradim.com של בית מנחם חב"ד נסגר. סיוון יחיאלי: לוועדה לתכנון לא היה מנדט להחליט אחרת. הרב עמיחי מרינובסקי: האתר בשדרוג 

 

הדס כרמונה 

 

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה החליטה שלא לתת אישור לעמותת מעיין חי להפעיל גן ילדים במקומו הנוכחי. מתוך החלטות הוועדה: "לוועדה המקומית הוגשה בקשה לשימוש חורג לגן ילדים חד כיתתי. בניין המגורים הינו בהיקף של 110 מ"ר, בבקשה מבוקש שטח של 25 מ"ר לגן ילדים בלבד. הוגשו התנגדויות וביום 3.11.08 וביום 22.12.08 שמעה הוועדה המקומית את המתנגדים והמבקשים והחליטה לדחות את הבקשה לשימוש חורג במתכונתה". 

מאיר גרינפלד, יו"ר אגודת המשתכנים וחבר מועצה מטעם סיעת אופק: "לפני הבחירות פנינו לוועדה בשיתוף סיעות קשת ומעוף. הוועדה עיכבה את החלטתה עד לאחר הבחירות ומבחינתי ההחלטה מבורכת". 

חבר המועצה יוסי מילוא, החבר בוועדה המקומית: "לא יכולנו לתת אישור לגן כיוון שממספר היבטים הוא לא עומד בתקנים הנדרשים".  

גם ממשרד החינוך לא קיבל הגן אישור, ובמכתב שנכתב על ידי מנכ"לית משרד החינוך, שלומית עמיחי, מה-26 בנובמבר היא מעלה שני טעמים להחלטתה: האחד, מספר הילדים המבקרים בגן נמוך מהמינימום הנדרש. והשני, הגן פועל בבניין מגורים ללא היתר לשימוש חורג. 

ראש המועצה, סיון יחיאלי: "הוועדה החליטה ולא היה לה מנדט להחליט אחרת. גן צריך לעמוד בתנאי סף וטענתי שאין בסיס חוקי לבקשה שהוגשה לוועדה". 

הגן, נכון למועד כתיבת שורות אלו, ממשיך להתנהל והשאלה היא מי אחראי על סגירת הגן בפועל? סיון: "משרד החינוך. המועצה נוקטת מצידה בכל הצעדים הדרושים כדי לקדם את סגירתו". 

הרב שלמה גולדפרב, העומד בראש העמותה שמפעילה את הגן, נמצא בימים אלה בשירות מילואים ואומר בתגובה: "אשמח להגיב בהידברות עניינית, ולא דרך התקשורת". 

ממשרד החינוך לא הצלחנו לקבל תשובה עד למועד סגירת הגיליון. 

 

"האתר בשדרוג" 

עברה יותר מחצי שנה מאז הופץ הדואר האלקטרוני על ידי "התושב המודאג" בעניין שם המתחם (דומיין) kfarvradim.com, ולאחרונה ירד האתר מהרשת. יש כאלו שרואים עובדה זו כהצלחה במאבק נגד התחרדות הכפר ותוצאה של הבחירות האחרונות, אבל הרב עמיחי מרינו בסקי, שהעלה את האתר, טוען אחרת: "האתר ירד כיוון שנגמר החוזה שלי מול האיש שהקים אותו. האתר עובר כרגע שידרוג ובקרוב יעלה לאוויר, עם כתובת דומה". סיון יחיאלי: "בכלל לא היה לי מושג שהאתר נסגר, אני לא מתעסק בזה". 

אגב, בירור קצר באינטרנט מעלה כי שם המתחם עומד כרגע למכירה באתר ששמו pool.com, ואילו כבעלי הדומיין רשום גוף בשם name.com שכתובתו הרשומה היא בדנבר, ארצות הברית. 

 

בתמונות: 

הרב שלמה גולדפרב. "אגיב עניינית" 

הרב עמיחי מרינובסקי. "האתר יעלה בקרוב"